Kuidas noori eakohaselt kaasata?

Hindamiskriteeriumi "Noored on eakohaselt kaasatud projekti või programmi elluviimisesse" osas kõrgete punktide saamiseks on taotlejal vaja kirjeldada, kuidas on noored kaasatud projekti või programmi erinevatesse etappidesse ning kuidas on valitud nende vastutuse suurus.

Selleks, et hindamiskomisjon saaks hinnata eakohasust, tuleb taotluses välja tuua kaasatud noorte vanused. Näiteid/suuniseid noorte eakohaseks kaasamiseks leiab siit.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks