Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks

Alates 01. juulist 2020 saab esitada taotlusi Tartu linna 2021. aasta eelarvest noorsootööprojektidele ja -programmidele toetuse taotlemiseks. Noorsootöö valdkonna projekti- ja programmitoetuste taotlemise tähtaeg on 1. september.

Võrreldes eelmise aastaga on täpsustatud meetmete definitsioonid ning muudetud hindamiskriteeriume.

Hindamiskriteeriumid ehk väited on:
  1. Eesmärgid, tegevused ja ajakava on kooskõlas 
  2. Eelarve on põhjendatud
  3. Projekti või programmi vajalikkus Tartu noorsootöös on põhjendatud
  4. Noored on eakohaselt kaasatud projekti või programmi elluviimisesse
  5. Taotleja on pädev projekti või programmi ellu viima
Taotleja saab olla jätkuvalt juriidiline isik ning taotluse esitamine toimub veebileheküljel www.tartu.ee/kotoetused. Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest.
 
Tartu kultuuriosakonnal on kolm toetuste suunda: kultuuri-, spordi- ja noorsooteenistusele esitatavad taotlused. Otsustamaks, kas ja millisele toetussuunale taotlus esitada, soovitame esitada taotlejal endale sellised testküsimused:
  1. Kas tegu on projektiga (või programmiga), mille korraldavad noored ise teiste noorte jaoks? Kui jah, siis on tegu noorsooteenistusele esitatava taotlusega. Kui taotletav summa ületab 10 000 eurot, siis on projektist kujunenud kultuuri või spordi suuremahuline projekt, mille toetamiseks tuleb pöörduda kultuuri- või sporditeenistusse ja mida hinnatakse kultuuri või spordi valdkonna väärtuse loomise vaatenurgast.
  2. Kas tegu on projektiga (või programmiga), mis on suunatud ainult lastele ja noortele, mitte kogu perele või igas vanuses huvilisele? Kui jah, siis on pigem tegu noorsooteenistusele esitatava projektiga.
  3. Kas tegu on projektiga (või programmiga), mille sisuks on ühe huvikooli õppetöö raames omandatu esitlemine? Kui jah, siis on see rahastatud õppeprotsessi osana pearahapõhiselt ja projekti menetlusse ei võeta.
Kui kahtlete, võtke enne taotlemist konsultatsiooniks ühendust kultuuriosakonnaga.

Vaata täpsemalt kõiki tingimusi määrusest - https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017022?leiaKehtiv ning tutvu blogi teiste postitustega.

Lisainformatsioon taotlemise kohta:

Airi Park
noorsooteenistuse peaspetsialist
736 1353/ 5117426
airi.park@tartulv.ee

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Soojad soovitused projektikirjutajale

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Noorsootöö programm