Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Vabatahtlikku tööd saab arvestada omafinantseeringuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääras - 3,48 eurot tund bruto ehk 4,63 eurot palga kogukulu. Kui projekti jaoks tehakse tasuta tööd 10 tundi, siis on vabatahtliku töö väärtus omafinantseeringuna 46,3 eurot.

Vabatahtliku töö arvestamiseks eelarves tuleb lisada kulureaks näiteks palgafond; kululiigi kirjelduse all lahti kirjutada, millises mahus ja mitu inimest vabatahtlikku tööd teeb; kogumaksumus on palgafond ning kui muud töötasu ei ole plaanis maksta, siis kogumaksumuse lahtris kirja pandud summa peab kattuma lahtris vabatahtliku töö lahtrisse kirja pandava summaga, vt näidist.
Kuna Tartu linna toetatava noorsootöö projekti ja programmi kohustuslik omafinantseering on 25 %, siis on vabatahtliku töö tegemine ja eelarves näitamine võimalus teostada projekt ka juhul, kui rahaline kaasfinantseering puudub.

Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema projekti olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada (näiteks on sõlmitud vabatahtliku lepingud).

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Soojad soovitused projektikirjutajale

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks