Noorte mobiilsusprojekt

Mis see on? Noorte mobiilsusprojekt on väljaspool Eestit korraldataval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel osalemine tingimisel, et esindatakse Tartu linna. (§ 3 p 2)

Miks Tartu linn seda toetab? Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on rahvusvahelise koostöö ning noorte ja noorsootöötajate õpirände soodustamine ja toetamine mitteformaalses hariduses. (§ 2 p 3, § 13)

Kes võib taotleda? Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline isik. (§ 6²)

Millal on taotlemise tähtaeg? Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 3, § 17)

Näide. Soovite esitada taotlust osalemaks 12. märtsil 2020 toimuval tantsuvõistlusel. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 12. jaanuariks 2020.

Mida toetatakse? Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud Tartu linna noore osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul sarnasel ettevõtmisel sellega seotud kulude osalise katmisega. (§ 15 p 1)

Mida ei toetata? Noorte mobiilsusprojekti raames ei toetata turismireisi, aineolümpiaadi, klassiekskursiooni ega muud sarnast väljasõitu. (§ 15 p 2)

Kas nõutav on kaasfinantseering? Kaasfinantseeringu olemasolu ei ole nõutud, kuid toetuse suurus ühe isiku kohta on 30 eurot või 60 eurot. (§ 15 p 3) Toetuse ülemäär ühele taotlejale ühel sündmusel osalemiseks on 1000 eurot. (§ 15 p 4)

Kuidas toimub toetuse väljamaksmine? Noorte mobiilsusprojektile toetuse väljamaksmiseks kinnitab allkirjaõiguslik inimene toetuse vastuvõtmise ja kohustustega nõustumise, mille järgselt toimub väljamakse.

Tekstis on toodud viited järgmisele õigusaktile: Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 Noorsootöö valdkonna toetused.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Soojad soovitused projektikirjutajale

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Noorsootöö programm