Noorsootöö projekt

Mis see on? Noorsootöö projekt on Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari. (§ 3 p 1)

Miks Tartu linn seda toetab? Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. (§ 2 p 2, § 7)

Kes võib taotleda? Noorsootöö projekti toetust saab taotleda juriidiline isik. (§ 6²)

Millal on taotlemise tähtaeg? Taotlus toetusesooviga rohkem kui 500 eurot tuleb esitada toetuse kasutamisele eelneval aastal 1. septembriks. (§ 4 p 1) Taotluse toetusesooviga kuni 500 eurot võib esitada toetuse kasutamise aastal hiljemalt kaks kuud enne projekti algust. (§ 4 p 2, § 12)

Näide 1. Soovite korraldada noorteühingu aastaringset tegevust 2021. aastal. Eelarve 700 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2020.

Näide 2. Soovite korraldada 4.-6.09.2020 lastele linnalaagrit. Eelarve 300 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 4. juuliks 2020.

Näide 3. Soovite korraldada 4.-6.03.2020 lastele linnalaagrit. Eelarve 900 eurot. Taotlus tuli esitada hiljemalt 1. septembriks 2019.

Mida toetatakse? Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist. (§ 9 p 1)

Mida ei toetata? Noorsootöö projekti raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi nagu klassi muuseumikülastus, ekskursioon, aktus, aineolümpiaad ja muu sarnane. (§ 9 p 2) Noorsootöö projektile, mida on linnaeelarvest juba toetatud, ei saa samal eelarveaastal täiendavat toetust taotleda. (§ 9 p 4) 

Kas nõutav on kaasfinantseering? Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. (§ 11 p 1) Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. (§ 11 p 2) Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema projekti olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada. (§ 11 p 3)

Kuidas toimub toetuse väljamaksmine? Noorsootöö projektile toimub toetuse väljamaksmine toetuse andmise otsuse alusel pärast toetuse vastuvõtmise ja kohustustega nõustumise kinnitamist allkirjaõigusliku isiku poolt. Toetus makstakse välja kuni neljas võrdses osas taotlejaga kooskõlastatud aegadel. Toetus kuni 5000 eurot makstakse välja ühes osas.
Noorsootöö projektile toetuse saamisel taotletust väiksemas summas on taotlejal õigus eraldisest loobuda. Eraldise vastuvõtmisega kaasneb kohustus projekt taotletud kujul ellu viia (§ 37 p 3), leides selleks täiendavaid oma- või kaasfinantseerimise vahendeid. Projekti sisu, sh kaasatavate arv peab jääma taotlusekohaseks.

Tekstis on toodud viited järgmisele õigusaktile: Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 Noorsootöövaldkonna toetused.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks