Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Noorsootöö projektide ja programmide nõutav oma- ja/või kaasfinantseeringu määr on 25 % kogusummast.

Omafinantseering on taotleja enda panus projekti eelarvesse. Omafinantseeringuks võivad olla näiteks mittetulundusühingu liikmete rahalised annetused, teenuse osutamisega teenitud tulu, osalustasud vms. Omafinantseeringuna aktsepteeritakse Tartu linna eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse taotlemisel ka mitterahalise panusena vabatahtlikku tööd projekti olemusega seotud määras. Vabatahtliku töö väärtuse määramisel projekti eelarves on aluseks Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.

Näide. Alates 1. jaanuarist 2020 on tunnitasu alammääraks 3,48 eurot. Projekti elluviimiseks teeb mittetulundusühingu juhatus 10 tundi vabatahtlikku tööd. Palgakalkulaatori abil selgub, et palgafond on tunnis 4,63 eurot, seega palgafond on 10 * 4,63 = 46,3 eurot (Arvestada pole vaja tööandja töötuskindlustusmakset, maksuvaba tulu jms, jätke kõik need lahtrid tühjaks.) See peab moodustame vähemalt 25 % eelarvest, seega kui rahaline oma- või kaasfinantseering puudub, on projekti maksimaalne eelarve 4 * 46,3 = 185,2 eurot ja Tartu Linnavalitsuselt saadav maksimaalne toetus 3/4 projekti eelarvest ehk 3 * 46,3 = 138,9 eurot.
Vt ka blogikannet  Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Kaasfinantseering on konkreetse projekti jaoks taotletud täiendav rahastus teistelt projekti toetajatelt peale Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse. Toetajateks võivad olla näiteks:

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks