Kuidas täita taotlusvormi?

Taotluse esitamise protsessis on kokku kolm elektroonilist lehekülge - toetuse taotlemise tingimuste ülevaade, taotluse sisu ning taotluse esitamine. Taotlus tuleb esitada keskkkonnas www.tartu.ee/kotoetused.

Taotlusi saab esitada ainult asutuse volitatud isik. Kui te ei leia asutust valikute hulgast, siis teil ei ole kehtivat volitust.
Volitusi saavad asutusse lisada Äriregistris asutuse B-kaardile kantud isikud. Samuti volitatud isikud, kellele infosüsteemis on antud edasivolitamise õigus.
Kui te ei leia sobivat asutust valikute hulgast, siis pöörduge vastava asutuse juhatuse liikme poole volituse saamiseks.

Selleks, et jõuda taotluse sisuni täitmiseni, tuleb avalehel valida toetuse valdkond - noorsootöö. Noorsootöö valdkonna all on võimalik esitada mitut erinevat taotlust. Aastaringselt on võimalik esitada kuni 500 eurose toetuse taotlusi ning sellisel juhul tuleb valida toetus nimega "Noorsootöö projektitoetus". 01. juulist kuni 01. septembrini 2020 on võimalik esitada taotlusi 2021. aastaks. Sellisel juhul tuleb valida toetus nimega "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus 2021".

Pärast selle valiku tegemist saate tutvuda taotlemise tingimustega (esimene lehekülg) ning liikudes edasi järgmisele lehele, saate hakata taotlust täitma.

Taotluse sisus (teine lehekülg) tuleb esimesena valida toetuse liik, pärast valiku tegemist tulevad nähtavale valitud toetuse liigiga seotud küsimused.

Juriidilise isiku andmed sisestab süsteem automaatselt kontrollides registrikoodi. 
Suurema osa täitmist vajavate lahtrite juures on näha sinist küsimärki - need on taotluse täitmisel abiks olevad abitekstid/juhendid.

Näiteks lahtris Projekti/programmi eesmärk tuleb selgelt ja lühidalt (paari lausega) võtta kokku projekti/programmi toimumise mõte. Projekti/programmi hindamise seisukohast on kasulik, kui mahutate eesmärki viited projekti/programmi põhisisule.

Halb näide. Projekti eesmärk: aidata noori.

Hea näide. Projekti eesmärk: korraldada Tartu gümnaasiumites noortele aktiivse eluviisi teemalisi loenguid ja matku.

Hea näide. Projekti eesmärk: soodustada Tartu linna gümnaasiumiealiste noorte tervislikke eluviise, korraldades selleks 7 aktiivse eluviisi teemalist loengut ning 3 2-päevast matka.

Eelarvet koostades on võimalik lisada kululiike vastavalt vajadusele. See, kui detailselt eelarve esitada, otsustab taotleja ise, kuid kuna komisjon hindab eelarve põhjendatust, siis nt kulurida "Korralduskulud" ei anna hindajale piisavalt infot selle kriteerumi positiivseks hindamiseks. Kohustuslik omafinantseering on vähemalt 25% projekti kogumaksumusest.

Taotluse täitmisel pidada silmas hindamiskriteeriume (ja laiemalt tervet määrust) ning hindamisjuhendit (selle leiab samuti käesolevast blogist siit).

Toetavad selgitused, kuidas põhjendada projekti/programmi vajalikkust Tartu noorsootöös ning kuidas noori eakohaselt kaasata on leitavad eraldi sissekannetena käesolevast blogist. Samuti on eraldi postituse all lahti kirjutatud, kuidas tuleb arvutada vabatahtlikku tööd. 

Kolmas lehekülg on taotluse esitamiseks - saate kirjapandu veelkord üle vaadata, vajadusel tagasi minna ja parandada. Jälgige taotluse esitamisel, et kõik lahtrid on korrektselt täidetud ning omavahel kooskõlas.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks