Noorsootöö programm

Mis see on? Noorsootöö programm on vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele. (§ 3 p 3)

Miks Tartu linn seda toetab? Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. (§ 2 p 4, § 23)

Kes võib taotleda? Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik. (§ 6²)

Millal on taotlemise tähtaeg? Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt programmi toimumisele eelneva kalendriaasta 1. septembriks. (§ 4 p 1)

Näide. Soovite programmi läbi viia 2021. aastal. Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1.09.2020.

Mida toetatakse? Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. (§ 25 p 1)

Mida ei toetata? Noorsootöö programmi raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi. (§ 25 p 2)

Kas nõutav on kaasfinantseering? Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. (§ 26 p 1) Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. (§ 26 p 2) Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema programmi olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada. (§ 26 p 3)

Kuidas toimub toetuse väljamaksmine? Noorsootöö programmile toimub toetuse väljamaksmine toetuse andmise otsuse alusel pärast toetuse vastuvõtmise ja kohustustega nõustumise kinnitamist allkirjaõigusliku isiku poolt. Toetus makstakse välja kuni neljas võrdses osas taotlejaga kooskõlastatud aegadel. Toetus kuni 5000 eurot makstakse välja ühes osas.
Noorsootöö programmile toetuse saamisel taotletust väiksemas summas on taotlejal õigus eraldisest loobuda. Eraldise vastuvõtmisega kaasneb kohustus programm taotletud kujul ellu viia (§ 37 p 3), leides selleks täiendavaid oma- või kaasfinantseerimise vahendeid. Programmi sisu, sh kaasatavate arv peab jääma taotlusekohaseks.

Tekstis on toodud viited järgmisele õigusaktile: Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 Noorsootöö valdkonna toetused.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks