Kui suur on saadav toetus?

Noorsootöö valdkonna toetuste kord hõlmab kogu noorsootöö projekti- ja programmitoetuste eelarvet, mis jaguneb 3 taotlusliigi vahel:
  • noorsootöö projekt,
  • noorte mobiilsusprojekt,
  • noorsootöö programm.
Noorsootöö väikeprojekti (toetus kuni 500 eurot) ja noorte mobiilsusprojekti taotlusi saab esitada aastaringselt.
Noorsootöö suurprojekti ja - programmi taotlused tuleb esitada 1. septembriks (järgneva aasta tegevuste tarbeks).
2021. aastal elluviidavate projektide ja programmide taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2020.

Mittetulunduslike projektide toetamise kogueelarve 2020. aastal on 80 000 eurot. Noorte omaalgatusprojekte toetab alates 2019. aastast Tartu Noorsootöö Keskus.

Projekti- ja programmitoetuste korras on seoses eelarvega määratletud mõned piirangud:
  • Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti/programmi  kogumaksumusest.
  • Noorte mobiilsusprojektis on toetuse suurus ühe noore või noorsootöötaja või muu isiku kohta 30 eurot juhul, kui Tartust esindatakse Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus või Venemaal, muudes välisriikides 60 eurot. Toetuse ülemmäär ühele projektile on 1000 eurot.
  • Igakuiselt esitatava noorsootöö projekti maksimaalne toetus on 500 eurot. 
2020. aastaks eraldatav suurim toetus on 7 470 eurot, keskmine toetus 3 204 eurot. Toetusssummad kinnitati 2020. aasta alguses.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks