Kas noorte jaoks saab raha ainult noorsooteenistusest?

Noorsootöö seaduse kohaselt on noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus kui noorsootööd koordineeriv üksus Tartus jagab vastutust Tartu noortega seotud projektide eest mitmete kolleegidega. Mõned valdkondlikud soovitused:
  • sport - esitage taotlus kultuuriosakonna sporditeenistusse,
  • kultuur - esitage taotlus kultuuriosakonna kultuuriteenistusse,
  • tervishoid ja sotsiaaltöö - küsige rahastamisvõimaluste kohta sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast,
  • tasemeharidus (ehk formaalharidus, üldhariduskoolid) - küsige rahastamisvõimaluste kohta haridusosakonnast.
Tartu Linnavalitsus toetab üldreeglina Tartu linna elanike registrisse kantud noortega ja noortele tehtavaid tegevusi. Lisaks Tartu Linnavalitsusele rahastavad projektipõhiseid tegevusi paljud fondid riigi tasandil ja rahvusvaheliselt: Eesti Kultuurkapital, SA Archimedes Noorteagentuur, Tartu Kultuurkapital, Eesti Noorsootöö Keskus, Nopi üles!, Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programm, Kodanikuühiskonna SA, Integratsiooni SA jt.
 
Toetajaid võimaldavad leida kaasrahastusportaalid, nt Hooandja ja Armastan aidata.
 
Noorte kodanikuhariduslikke projekte saab algatada ja ellu viia koostöös Tartu Linna Noortevolikoguga Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude projektifondi toel.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mida tähendab oma- või kaasfinantseering?

Kuidas arvestada vabatahtlikku tööd omafinantseeringuna?

Algab toetuste taotlemine 2021. aastaks